ผลงานครู
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง ทัศนคติที่มีต่อวิชาสังคมศึกษาฯ
ชื่ออาจารย์ : นายพิษณุ ปิงสมปาน
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2564,11:00  อ่าน 109 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คลิป PLC
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรอนงค์ สหัตเรืองกิตต์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2563,10:52  อ่าน 161 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คลิป PLC
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรารัตน์ คำยอง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2563,10:51  อ่าน 148 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คลิป PLC
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบัวผัด เสียเหวย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2563,10:49  อ่าน 155 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คลิป PLC
ชื่ออาจารย์ : นางวรรณา สมัครไทย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2563,10:49  อ่าน 149 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คลิป PLC
ชื่ออาจารย์ : นายณรงค์ ดารารัตน์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2563,10:47  อ่าน 151 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คลิป PLC
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศุพัชรินทร์ สุบเกษม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2563,10:46  อ่าน 150 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คลิป PLC
ชื่ออาจารย์ : นายดวงแก้ว ดวงตะวัน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2563,10:44  อ่าน 140 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คลิป PLC
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปรียาภรณ์ วังม่วงแงว
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2563,10:43  อ่าน 140 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คลิป PLC
ชื่ออาจารย์ : นางธารทิพย์ คำน้อย
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2563,10:42  อ่าน 147 ครั้ง
รายละเอียด..