ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : คลิป PLC
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรอนงค์ สหัตเรืองกิตต์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2563,10:52  อ่าน 73 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คลิป PLC
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรารัตน์ คำยอง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2563,10:51  อ่าน 66 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คลิป PLC
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบัวผัด เสียเหวย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2563,10:49  อ่าน 65 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คลิป PLC
ชื่ออาจารย์ : นางวรรณา สมัครไทย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2563,10:49  อ่าน 62 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คลิป PLC
ชื่ออาจารย์ : นายณรงค์ ดารารัตน์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2563,10:47  อ่าน 57 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คลิป PLC
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศุพัชรินทร์ สุบเกษม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2563,10:46  อ่าน 55 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คลิป PLC
ชื่ออาจารย์ : นายดวงแก้ว ดวงตะวัน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2563,10:44  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คลิป PLC
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปรียาภรณ์ วังม่วงแงว
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2563,10:43  อ่าน 55 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คลิป PLC
ชื่ออาจารย์ : นางธารทิพย์ คำน้อย
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2563,10:42  อ่าน 56 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คลิป PLC
ชื่ออาจารย์ : นายพิษณุ ปิงสมปาน
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2563,10:41  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..