ชื่อ - นามสกุล :นายณรงค์ ดารารัตน์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :สอนวิชาการงานอาชีพ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :