ชื่อ - นามสกุล :นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :