ชื่อ - นามสกุล :นายนำชัย หอมแก่นจัน
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :สอนวิชาสังคมศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :