กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวพิมพ์ชนก คะลา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เบอร์โทร : 0930417381
อีเมล์ : pimchanok.mp@gmail.com

นางปริศนา แสนป้อ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0895582884
อีเมล์ : pris_weaw@hotmail.com