ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วารสารดอกเสี้ยวขาว
โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม ได้รับการประเมินสถานศึกษา​ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ขอแสดงความยินดีกับสถานศึกษา ผู้บริหารและคณะครู ที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมทัศนศึกษา ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กิจกรรมพัฒนาคุณถาพผู้เรียน) ประจำปีการศึกษา 2563
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
ผู้อำนวยการ สพม.เชียงราย มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
รับการประเมิน “โครงการ โรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ถปว.ทำบุญทอดผ้าป่า
สพม.เชียงราย นิเทศติดตาม
สรุปงานกิจกรรม PLC
สพม.36 นิเทศการสอนของครู
จิตอาสาวัดถ้ำเสาหิน
ถวายบังคมและวางพวงมาลาพระบรมรูป รัชกาลที่5
เยาวชนดีเด่น
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนิเทศชั้นเรียนการสอนของครู
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC ในโรงเรียน
อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการ PLC
วันครู 2563
รับรางวัล PLC
ติดตามการประเมินผล PLC จากคุรุสภา
เปิดบ้านวิชาการ 2563
ทำ MOU กับ ม.ราชภัฎเชียงราย
ม.แม่ฟ้าหลวงวิทยาศาสตร์สัญจร ปี5
รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทูบีนัมเบอร์วัน