วารสารดอกเสี้ยวขาว
โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565
โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม ต้อนรับผู้อำนวยการ เกียรติชัย ยานะรังษี ผู้อำนวยการท่านใหม่
โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม จัดกิจกรรมวันลอยกระทง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม พบปะนักเรียนในวันเปิดเรียน On-site วันแรก
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครููและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นวิทยฐานะแบบใหม่ ว PA (PA : Performance Appraisal)
นักเรียนโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer
โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม รับการนิเทศรูปแบบออนไลน์จากคณะศึกษานิเทศก์ จาก สพม.เชียงราย
โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม มอบชุดนักเรียน คนละ 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม จำนวน 16 คน
โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม ช่วยเหลือนักเรียนและผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกฯ โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม จาก สมศ.
โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม จัดกิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง”
โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564
นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนรับมอบโล่ห์และเกียรติบัตรจาก ดร.สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
โรงเรียนวัดปลาวิทยาคม ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาอัคคีภัยไฟไหม้บ้าน
โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2564
โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมได้เริ่มเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แบบ On-Site เป็นวันแรก ควบคู่กับการจัดการเรียนทางไกลให้นักเรียนเรียนที่บ้าน (Home-based Learning)
โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม ได้รับการประเมินสถานศึกษา​ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ขอแสดงความยินดีกับสถานศึกษา ผู้บริหารและคณะครู ที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมทัศนศึกษา ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กิจกรรมพัฒนาคุณถาพผู้เรียน) ประจำปีการศึกษา 2563
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
ผู้อำนวยการ สพม.เชียงราย มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
รับการประเมิน “โครงการ โรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ถปว.ทำบุญทอดผ้าป่า
สพม.เชียงราย นิเทศติดตาม
สรุปงานกิจกรรม PLC
สพม.36 นิเทศการสอนของครู
จิตอาสาวัดถ้ำเสาหิน
ถวายบังคมและวางพวงมาลาพระบรมรูป รัชกาลที่5
เยาวชนดีเด่น