ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online (อ่าน 159) 06 ม.ค. 65
รายงานการฉีดวัคซีน COVID-19 ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม (อ่าน 101) 06 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนวัดถ้าปลาวิทยาคม เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 662) 29 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม เรื่อง การเปิดเรียนแบบเรียนที่โรงเรียน (On-site) (อ่าน 122) 10 ก.ย. 64
โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครูที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคเหนือ (อ่าน 2123) 06 ก.ย. 64
โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครูที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคเหนือ (อ่าน 122) 06 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม เรื่อง ขยายเวลาการเรียนการสอนให้นักเรียนเรียนรู้อยู่ที่บ้าน (Home - Based Learning) (อ่าน 105) 27 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม เรื่อง ขยายเวลาการเรียนการสอนให้นักเรียนเรียนรู้อยู่ที่บ้าน (Home - Based Learning) (อ่าน 109) 23 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนให้นักเรียนเรียนรู้อยู่ที่บ้าน (Home - Based Learning) (อ่าน 140) 10 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 148) 09 มิ.ย. 64
ประกาศห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 182) 29 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 193) 27 พ.ค. 64
แบบชุดนักเรียนโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม (อ่าน 251) 01 พ.ค. 64