วารสารดอกเสี้ยวขาว
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม นำโดยนายเกียรติชัย ยานะรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนและกล่าวต้อนรับนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงกฎระเบียบข้อบังคับวินัย ผู้บริหาร ตลอดจนถึงการปฏิบัติตัวของนักเรียนที่ต้องเข้ามาอยู่ในโรงเรียน ทั้งนี้ได้มอบหน้ากากอนามัยให้นักเรียนทุกคน และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยยึดหลัก D-M-H-T-T  อย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2565,00:00   อ่าน 9 ครั้ง