วารสารดอกเสี้ยวขาว
โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม นำโดย นายเกียรติชัย ยานะรังษี ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่านจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย คือ ศึกษานิเทศก์ กษมณ สุวรรณ์ และ ศึกษานิเทศก์ วรนุช ประมวลการ มาให้ความรู้ในเรื่องการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รวมไปถึงความเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กับหลักสูตรสมรรถนะ และแนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำผลงาน ว.PA โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2565,15:47   อ่าน 14 ครั้ง