ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วารสารดอกเสี้ยวขาว
ผู้อำนวยการ สพม.เชียงราย มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม

วันอังคาร ที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 8.30 น. ดร.สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดถ้ำวิทยาคม พร้อมกับพบปะพูดคุย และมอบนโยบายให้คุณครูทั้งโรงเรียน โดยมี นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนถ้ำปลาวิทยาคม และคณะครู ให้การต้อนรับ ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับ นางสาวปทุมรัตน์คำแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู บุคลากร ที่ได้รับรางวัลการดำเนินกิจกรรม โครงการการพัฒนาทักษะการรู้หนังสือโดยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม ปีที่ 2 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ

โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2564,14:34   อ่าน 152 ครั้ง