ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วารสารดอกเสี้ยวขาว
ถปว.ทำบุญทอดผ้าป่า

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญทอดผ้าป่า เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 28 ปี โดยได้รับเมตตาจากพระภาวนาโกศลเถร เป็นองค์ประธาน และ นายศรีวรรณ ปินใจ ครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน และผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงรายและผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการเข้าร่วมกิจกรรม

โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2564,10:37   อ่าน 48 ครั้ง