ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครูที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคเหนือ
โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครูที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคเหนือ ดังนี้
1. โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภท สถานศึกษายอดเยี่ยม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
2. นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภท ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
3. นายดวงแก้ว ดวงตะวัน ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ
4. นางสาวพิมพ์ชนก คะลา ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ
โดยเป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าประกวดในระดับชาติจำนวน 3 รายการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2564,11:51   อ่าน 121 ครั้ง