ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชัน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 77) 16 มี.ค. 64
โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย 1 ตำแหน่ง 23 พ.ย. - 9 ธันวาคม 63 (อ่าน 314) 20 พ.ย. 63
ปฏิทินกิจกรรมและการปฏิบัติงานโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1-63 (สำหรับนักเรียน) (อ่าน 555) 01 ก.ค. 63
ปฏิทินกิจกรรมและการปฏิบัติงานโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1-63 (สำหรับครูและบุคลากร) (อ่าน 510) 01 ก.ค. 63
ประกาศรายชื่อห้องเรียนนักเรียน ชั้น ม.1และม.4 ปี 2563 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม (อ่าน 498) 15 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1และม.4 ปี 2563 รอบสอง 1!2563 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม (อ่าน 561) 08 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1และม.4 ปี 2563 รอบแรก สำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนภายในวันที่ 3-12 พ (อ่าน 52546) 19 พ.ค. 63
แจ้งกำหนดวันรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 564) 13 พ.ค. 63
ประกาศเลื่อนการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 609) 13 พ.ค. 63
ประกาศ เลื่อน การรับปพ.1 ปพ.2 ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 (อ่าน 660) 30 มี.ค. 63
ประกาศ เลื่อน การรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 (อ่าน 623) 19 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1-4 2563 (อ่าน 444) 16 มี.ค. 63
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 18 ก.พ.63 (อ่าน 4363) 13 ก.พ. 63
ขอเชิญชมงานเปิดบ้านวิชาการ Open House โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม ในวันที่ 18 ก.พ.63 (อ่าน 472) 13 ก.พ. 63
โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชัน ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 482) 11 ก.พ. 63