ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 40) 09 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศห้องเรียนพร้อมเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 1253) 08 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 133) 26 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 93) 22 มี.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 322) 01 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online (อ่าน 283) 06 ม.ค. 65
รายงานการฉีดวัคซีน COVID-19 ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม (อ่าน 227) 06 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนวัดถ้าปลาวิทยาคม เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 3429) 29 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม เรื่อง การเปิดเรียนแบบเรียนที่โรงเรียน (On-site) (อ่าน 242) 10 ก.ย. 64
โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครูที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคเหนือ (อ่าน 2241) 06 ก.ย. 64
โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครูที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคเหนือ (อ่าน 240) 06 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม เรื่อง ขยายเวลาการเรียนการสอนให้นักเรียนเรียนรู้อยู่ที่บ้าน (Home - Based Learning) (อ่าน 203) 27 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม เรื่อง ขยายเวลาการเรียนการสอนให้นักเรียนเรียนรู้อยู่ที่บ้าน (Home - Based Learning) (อ่าน 206) 23 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนให้นักเรียนเรียนรู้อยู่ที่บ้าน (Home - Based Learning) (อ่าน 207) 10 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 209) 09 มิ.ย. 64
ประกาศห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 254) 29 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 260) 27 พ.ค. 64
แบบชุดนักเรียนโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม (อ่าน 319) 01 พ.ค. 64