กลุ่มงานกิจการนักเรียน
แบบเสนอโครงการปีงบประมาณ-2564-โครงการโรงเรียนคุณธรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.42 KB
งานนำ รร.คุณธรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.14 MB
โครงงานคุณธรรม เรื่อง ผักสวนครัวรั้วกินได้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 269.23 KB
โครงงานรู้ประมาณ เรื่องรู้การบัญชี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 378.89 KB
โครงงาน เรื่องหลากผ้าหลายสไตล์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.32 MB