ช่อง DLTV ม.1-ม.6
ช่อง DLTV ม.1-ม.6

ดูผ่านคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ได้ตาม Link ด้านล่าง เริ่ม 08.30 น.
ที่มา : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

ชั้นม.1
http://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV7
ชั้นม.2
www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV8
ชั้นม.3
www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV9
ชั้นม.4
www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV13
ชั้นม.5
http://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV14
ชั้นม.6
www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV15